Geld Lenen Zonder BKRGeld Lenen Zonder BKR

Sociale lening bij BKR-registratie

Een sociale lening is een uitkomst voor mensen die in de problemen zijn geraakt. Bij een negatieve BKR registratie is er altijd nog de mogelijkheid om een sociale lening af te sluiten bij de Sociale Bank Nederland. De sociale banken zullen echter geen leningen verstrekken aan mensen die diep in de schulden zitten, maar personen met een negatieve BKR registratie in het verleden, worden niet uitgesloten van een lening. Het te lenen bedrag zal echter beperkt worden tot maximaal € 25.000.

De Sociale Bank Nederland kan, hoewel ze meer risico loopt, een normale, marktconforme rente berekenen, dank zij het feit dat de sociale banken werken  zonder winstoogmerk. Om hun risico te beperken letten deze banken op de persoonlijke situatie van de aanvrager van de sociale lening; ze schatten in of de hoogte van de lening wel verantwoord is, gelet op het financiële verleden van de klant en van zijn huidige situatie.

Een sociale lening wordt verstrekt aan mensen met een inkomen tot maximaal 130 procent van het wettelijke minimumloon. Dit betekent dat, normaal gesproken, het bruto salaris niet hoger mag zijn dan 1735,50 euro per maand, exclusief vakantiegeld. (standaardbedrag voor 2008).

Bij een hoger inkomen kan een sociale lening worden afgesloten als voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:

  • Er is een betalingsachterstand (A-codering) bij het BKR;
  • Er zijn problematische schulden;
  • Er kan geen lening afgesloten worden omdat er geen extra zekerheden zijn. (borgstelling);
  • Vanwege de leeftijd kan er geen krediet afgesloten worden;
  • De aanvrager heeft een tijdelijke verblijfsvergunning;

Via de website van SBN kan nagegaan worden of een gemeente is aangesloten bij de Sociale Bank Nederland (SBN). Als dat niet het geval is, kan bij de eigen gemeente geïnformeerd worden waar de dichtstbijzijnde Sociale Bank Nederland is.