Geld Lenen Zonder BKRGeld Lenen Zonder BKR

Negatieve BKR status


Het BKR kent een coderingsysteem om de kredietwaardigheid aan te geven. Met de A codering wordt aangegeven dat er een betalingsachterstand van 2 tot 4 maanden is ontstaan. Men noemt dit ook wel een negatieve BKR. Veelal wordt men schriftelijk gewaarschuwd voor de A codering ofwel negatieve BKR van kracht wordt.

Is geld lenen met een A codering of negatieve BKR mogelijk?

De meeste financiële instellingen willen een BKR toetsing voor er een lening verstrekt wordt en zullen bij een A codering, of negatieve BKR status, geen lening verstrekken. Dat geldt echter niet voor alle geldverstrekkers. Sommigen zullen onder strikte voorwaarden toch bereid zijn geld te lenen. Het zal duidelijk zijn dat, voor men een dergelijk lening aangaat, het van groot belang is dat men zich op de hoogte stelt van deze speciale voorwaarden, om zo het gevaar te kunnen vermeiden verstrikt te raken in een situatie waarin men het ene financiële gat moet dichten met het andere. Het niet ( kunnen) nakomen van financiële verplichtingen heeft, zoals ieder weet, grote gevolgen.

Toch proberen mensen soms, ondanks een negatieve BKR status, met een extra lening hun oude of te dure leningen af te lossen. Voor mensen in nood lijkt het een oplossing, maar in wezen is de aanvrager dan erg kwetsbaar. De geldverstrekker kan zonder BKR toetsing niet weten welk krediet voor de aanvrager verantwoord is en de kans bestaat in dit geval, dat er te veel geld geleend wordt.

Geld lenen lijkt aantrekkelijk, maar als de maandelijkse inkomsten niet toereikend zijn om de vaste lasten te betalen is het zeker niet verstandig om een extra lening of verzekering af te sluiten. Voor personen met een BKR registratie is het moeilijk in te schatten of alle financiële verplichtingen op tijd kunnen worden nagekomen. Het is van het grootste belang dat men zich vooraf, serieus verdiept in de gevolgen van het afsluiten van een lening.