Geld Lenen Zonder BKRGeld Lenen Zonder BKR

Bureau Krediet Registratie (BKR)

We kennen in Nederland een Centraal Krediet Informatiesysteem ( CKI ) waarin aangesloten organisaties gegevens laten opnemen van personen aan wie ze kredieten, kredietfaciliteiten of gsm-abonnementen hebben verstrekt. Om dit Centraal Krediet Informatiesysteem te beheren en te verzorgen heeft het financiële bedrijfsleven in 1965 het BKR opgericht.

De aangesloten deelnemers worden door het BKR geïnformeerd over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. De verkregen informatie is een belangrijk hulpmiddel bij de afweging of het verantwoord is om aan een bepaalde consument een nieuw krediet of gsm-abonnement te verstrekken.  Het BKR beperkt op deze wijze voor consumenten mogelijke krediet- en betalingsrisico’s en andere onaangename schuldsituaties en draagt zo bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland

Welk belang heeft het oordeel van de BKR over gedragingen van consumenten?

Op de eerste plaats helpt dit BKR oordeel consumenten te behoeden  een grotere financiële last op zich nemen dan verantwoord is. En op de tweede plaats beperkt het de financiële risico’s voor de aangesloten organisaties. (banken en financiële instellingen) Alleen banken en financiële instellingen kunnen dus toegang krijgen tot het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Wie zijn de geregistreerden bij het BKR?

Ieder die een mobiel telefonieabonnement afgesloten heeft bij een telecom bedrijf of ieder die een krediet heeft afgesloten tussen de € 500 en € 125.000 dat langer dan drie maanden loopt, is geregistreerd bij het BKR.