Geld Lenen Zonder BKRGeld Lenen Zonder BKR

BKR toetsing

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) vormt de basis voor de informatievoorziening van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het maakt mogelijk dat elke consument in Nederland die een krediet afsluit, geregistreerd kan worden in het elektronische dossier van het BKR. De opvatting dat alleen betalingsachterstanden bij kredieten geregistreerd staan in het CKI, is dus een misvatting.

In het CKI zijn op dit moment de kredieten van ruim 10,8 miljoen Nederlanders te vinden. Ruim 95% van al deze consumenten komt hun betalingsverplichtingen zonder problemen na. De kredietgegevens worden na het afsluiten in het CKI geregistreerd en vijf jaar nadat het krediet volledig is terugbetaald, worden de kredietgegevens uit het systeem verwijderd.

BKR toetsing codes

Code Omschrijving
AK Aflopend Krediet
RK Doorlopend Krediet
VK Verzendhuis Krediet
HY Hypotheek (achterstand)
SR Schuldregeling
RO Overige Obligo’s
TC Telecommunicatievoorziening

De bovenstaande opsomming van BKR toetsing codes laat zien dat niet alleen hypotheken en leningen in het CKI worden geregistreerd. Ook alle financiële diensten en producten, zoals aankopen op afbetaling bij postorderbedrijven, vaste en mobiele telefoonabonnementen en alle overige producten en diensten waarop een toekomstige financiële verplichting rust, zijn erin opgeslagen.

Als er tijdens de toetsing bijzonderheden worden geconstateerd, worden op het BKR-kredietgegevensoverzicht de navolgende bijzonderheidscodes weergegeven:

Code Omschrijving
A er is een achterstand opgetreden
H de achterstand is ingelopen maar het krediet loopt nog wel door
1 er is een aflossings- of schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan
2 de vordering is opeisbaar gesteld
3 er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt
4 de kredietnemer is onbereikbaar of onbereikbaar gebleken

 

BKR Score
Uit een BKR toetsing komt als uitslag een BKR Score. De BKR Score geeft aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als de bank of financiële instelling de aanvrager een krediet verstrekt en niet of het krediet verleend wordt. De beslissing of het krediet al of niet wordt verstrekt ligt uiteraard bij de bank of financiële instelling. Deze kijkt hiervoor niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die het BKR niet heeft, zoals  inkomen, woonlasten en gezinssituatie.

Hoe werkt de BKR Score?
De BKR Score vergelijkt de gegevens over iemands leeftijd en zijn leen- en aflosgedrag met dezelfde gegevens van alle personen in het CKI. Dit gebeurt aan de hand van een statistisch erkend rekenmodel.

Zijn alle gegevens openbaar?
Alleen de kredietnemer zelf en de banken en financiële organisaties die bij het BKR zijn aangesloten kunnen informeren naar iemands gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Op welke wijze kan iemand zijn gegevens opvragen?
Een persoon kan zijn gegevens opvragen via iedere bank in Nederland, ook als hij er geen klant is. Het opvragen van persoonlijke gegevens gaat op de volgende wijze in zijn werk:

  1. Bij iedere bank in Nederland ligt een consumentenbrochure ‘Wat doet het BKR voor mij?’ Aan deze brochure is een aanvraagformulier gehecht. Dit aanvraagformulier dient u in te vullen.
  2. U overhandigt het ingevulde formulier aan de bankmedewerker en identificeert zich met een geldig identiteitsbewijs.
  3. U betaalt de bankmedewerker € 4,95. Dit zijn de kosten voor het doen van een inzage.
  4. De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar het BKR. Normaal gesproken ontvangt u binnen zeven werkdagen het gevraagde overzicht op het opgegeven adres.